Subject: SILENCE

TABLE OF CONTENT

POETRY edited by Piotr Kasperowicz:

Piotr Szreniawski

Marek Trusiewicz

Józef Zdunek

Ninn Ja

Ewa Jakubek

Yanko Wojownik

Adam Michniewicz

Magdalena Zawadzka

GALLERY:

Grażyna Ambrożek

Elena Baila

Kuba Żeligowski

Oliwia Jakiel Hardt

Justyna Sygulska

Błażej Kurowski

Katarzyna Świętochowska

Daria Solar

TEXTS:

Long, Long Time Ago by Joanna Sarnecka

Silence in Grief – Kasia Borowczak

TEAM of L&F:

EDITOR CHIEF: Łucja Lange

ENGLISH PROOF-READING: Edward Lowczowski

POLISH PROOF-READING: Łucja Lange

ENGLISH TRANSLATIONS: Łucja Lange, Ewa Jakubek

POLISH TRANSLATIONS: Łucja Lange

TEXTS: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange, Kasia Borowczak, Joanna Sarnecka

VISUAL WORKS: Łucja Lange

PDF FILE TO DOWNLOAD

EPUB FILE TO DOWNLOAD


Magazyn dostępny jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.